2018 Yılı Çevre Hedefleri

2018 yılı acil durumlara karşı yapılması gerekenler konusunda çalışanlarımızı eğitmek ve tatbikatlarını gerçekleştirmek. Acil durumların oluşmamasını sağlamak ve oluşabilecek zararları minimize etmek.

2018 yılında çevre koruma konusunda çalışan arkadaşlarımızı kişi başı yıllık en az 2 saat eğitim ile bilinçlendirmek.

2018 yılı atıkların kaynağında ayrılarak geri dönüşümünün ve bertarafını sağlamak.

2018 yılında her atık grubu için ayrı çöp kutuları oluşturmak.

2018 yılı atıkların mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesi. Dışarıdan gelebilecek etkilere karşı korunaklı (üzeri kapalı ve etrafı çevrili) atık alanının uygun olması.

2018 yılı atıkların mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesi (atık alanında; herhangi bir yangın anında müdehale için atık özelliklerine uygun olarak yangın söndürücülerinin olması)

2018 yılı atıkların mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesi (atık sahası sorumlusunun kontrolü dahilinde sahada toplanması)


2018 Yılı Kalite Hedefleri

2018 yılı eğitimleri kuruluş içi eğitim planına göre gerçekleştirmek ve tüm personel için 25 saat / adam eğitim vermek.

2018 yılı bireysel öneri değerlendirme çalışmalarını verimli hale getirmek (ayda ortalama 2 öneri)

2018 yılı müşteri şikayetlerini bir önceki yıla göre takip etmek adetini düşürmek (maksimum 7 adet)

2018 yılında şikayetleri ortalama cevap verilebilirlik sürelerini 3 günün altında tutmak

2018 yılında şikayetlerin ortalama çözüm sürelerini 10 günün altında tutmak

2018 yılında 2017 yılında kapatılan şikayet sayını % 99 üzerinde tutmak

2018 yılında tekrarlayan şikayet sayısına %1 altinda tutmak

2018 yılında çözüme ulaştırılamayan şikayet sayısını 10/01 altında tutmak

2018 yılında şikayetleri ortalama cevap verilebilirlik sürelerini 3 günün altında tutmak

2018 yılı içinde yeni müşteriler bulmak adına en az 2 yeni müşteri edinmek

2018 yılın tüm müşterilerimize sevkiyat performansını %93'ün üzerine çıkarmak

2018 yılında çıkan kablo ve bara fire oranımızı %20 düşürmek

2018 yılında sipariş terminlerine uyumu % 80 olarak gerçekleştirmek.

2018 yılında firma personelinin personel memnuniyetini % 75 olarak gerçekleştirmek.

2018 yılında tekliflerin siparişe dönüşme oranını % 42 olarak gerçekleştirmek

2018 yılında reklam ve promosyon için 30.000 tl’lik yatırım yapmak.

2018 yılında tedarikçi başarı oranının % 85 olmasını sağlayabilmek

2018 yılında uygun olmayan ürün miktarının, üretim miktarının % 4’ünü geçmemesini sağlayabilmek.

2018 yılında girdi kontrol kaynaklı uygunsuzluğun % 3’ünü geçmemesini sağlayabilmek

2018 yılında 10 adet güç panosu 50 adet kumanda (plc) panosu montajı yapılacaktır

2018 yıllık bakım planına göre teçhizat bakımlarının % 95'ini gerçekleştirmek

2018 yılında çıkış kontrol hata oranlarını %5’in altında tutmak


2018 Yılı Ohsas Hedefleri

2018 yılı içinde başlayan personeller için temel isg eğitimlerini tamamlamak istenilen hissedilen yerlerde eğitim tekrarlarının yapılması (bölüm şeflerinin talebi halinde, isg uzmanının talebi halinde, iş kazası yaşanması halinde ve ramak kala olayının lüzumu üzerine)

2018 yılı içinde iş kazaları ve ramak kala olayları ile ilgili kayıtları tutmak ve bunlar sonucunda istatistiki veriler çıkartmak.

2018 yılında isg bilincinin ve iş kültürünün oluşturulması

2018 yılında firmamızda tüm risk faktörlerini kabul edilebilir risk düzeyine indirmek

- -